För varje kundorder planterar vi ett träd i Amazonas regnskog

28 005 träd planterade sedan samarbetet började i november 2021.

Ett träd per beställning
Genom att handla av oss bidrar du till att skydda, bevara och restaurera planetens värdefulla regnskogar som är habitat för hälften av alla landlevande djur. Regnskogarna absorberar också stora mängder koldioxid vilket bromsar klimatförändringarna.

Partner med One Tree Planted
På bara 100 år har 50% av planetens regnskogar försvunnit och varje år huggs 15 miljarder träd ner. Detta är ett hot mot ett stort antal arter samtidigt som globala klimatsystem försätts i obalans. Regnskogarna är dessutom viktiga då dom tillhandahåller mat, rent vatten och mediciner för hundratals miljoner människor. Genom den ideella organisationen One Tree Planted planterar vi därför ett träd för varje beställning.

Amazonas regnskog är världens största ekosystem som nu hotas av skogsbränder och avverkning för att ge plats till jordbruk som inte är hållbart på lång sikt. One Tree Planted arbetar därför med att återställa utarmade jordbruksområden som tidigare varit regnskog. I dessa områden planterar organisationen en blandning av vilda och kommersiella träd. På så sätt skapas ett hållbart skogsjordbruk som ger arbetstillfällen åt lokalbefolkningen samtidigt som vilda djur återfår beboeliga livshabitat.

Om du vill plantera träd kostar det 1 dollar per träd och du kan enkelt donera pengar via One Tree planteds hemsida.

Ett stort tack för att du väljer att handla av oss och därmed planterar ett träd. 

(0)

Kundvagn

Vi använder cookies. Om du fortsätter att använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta. Jag förstår